CỐP PHA THÉP CÁC LOẠI- PIPE SUPPORT

CỐP PHA THÉP - PIPE SUPPORT
Cốp pha thép

 

Ưu điểm của cốp pha thép HOÀ BÌNH:
- Số lần sử dụng nhiều hơn
- Độ chính xác cao hơn
- Đa dạng về kích thước
- Tính kinh tế
- Tăng chất lượng bề mặt sàn cột
- An toàn tuyệt đối
- Giảm thời gian xây dựng.

 

CÁC SẢN PHẨM CÓ TRONG DÒNG SẢN PHẨM CỐP PHA 

          alt

TIN MỚI:
CÁC TIN KHÁC: