Hỗ trợ trực tuyến


Thống kê
01/01/2015
Cột chống thép là một loại cột vạn năng được sử dụng thích hợp với mọi yêu cầu cho việc chống đỡ trong các loại hình xây dựng.
01/01/2015
CỐP PHA THÉP - PIPE SUPPORT Cốp pha thép Ưu điểm của cốp pha thép GIA NHẤT: - Số lần sử dụng nhiều hơn - Độ chính xác cao hơn - Đa dạng về kích thước - Tính kinh tế - Tăng chất lượng bề mặt sàn cột - An toàn tuyệt đối - Giảm thời gian xây dựng.
01/01/2015
GIÀN GIÁO XÂY DỰNG - SCAFFOLDING SYSTEM Giàn giáo xây dựng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng : - TCVN 6052/ 1995 - TCXDVN 296/ 2004.
01/01/2015
- Cột chống tổ hợp là loại cột chống vạn năng, bảo đảm an toàn khi thi công xây dựng và có hiệu quả kinh tế cao. - Cột chống sử dụng thích hợp với mọi yêu cầu về chống đỡ trong công việc xây dựng, hoàn thiện và sửa chữa công trình xây dụng.